Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Zdravotní indikace pro přijetí na ošetřovatelská lůžka

Na ošetřovatelských lůžkách je hospitalizován pacient s chronickým onemocněním nebo onemocněním v postakutním stádiu:

a) zdravotní stav je stabilizovaný tzn. nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu, vyžadující zahájení intenzivní péče
b) má stanovenou diagnózu a léčebný postup s těžištěm v odborném ošetřovatelství, resp. v rehabilitačním ošetřovatelství
c) potřeba odborné ošetřovatelské péče, jejíž poskytování je vázáno pouze na provedení kvalifikovaným zdravotnickým personálem, překračuje možnosti domácí zdravotní péče (potřeba více než 3 hodiny ošetřovatelské péče nebo více než 3 ošetřovatelské návštěvy denně).