Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Zdravotní indikace pro přijetí na lůžka následné léčebné rehabilitace

a) chronická onemocnění, převážně hybného systému vyžadující soustavnou a dlouhodobou léčebnou rehabilitaci ke zlepšení (případně udržení) celkového zdravotního stavu, nebo u kterých ambulantní forma léčebné rehabilitace nedostačuje
b) taková somatická či funkční postižení, která vyžadují soustavnou a dlouhodobou léčebnou rehabilitaci včetně určení funkční kapacity jedince, výcviku denních činností, řízených pohybových aktivit, případně protetického zajištění
c) léčebná rehabilitace u všech stavů, kde léčebná rehabilitace je hlavním léčebným postupem, zejména stabilizovaných stavů po:
• Traumatech s postižením funkce hybné soustavy
• Centrálních a periferních nervových lezích (např. CMP,radikulární sy, léze periferních nervů, DMO
• Spondylochirurgických operacích
• Spinálních lézích
• Alloplastikách (hlavně nosných kloubů DK)
• Ortopedických korekčních operací
d) stavy s porušenou funkcí hybného systému interdisciplinární etiologie a to pacientů, u kterých lze předpokládat schopnost aktivní spolupráce při léčebně rehabilitačním procesu.