Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Sazebník

Na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je stanovena výše úhrad v Domě klidného stáří, spol. s r.o., Domově se zvláštním režimem, takto:

- úhrada za ubytování je stanovena ve výši 210 Kč/den (zahrnuje topení, vodu, elektřinu, úklid, praní, drobné opravy prádla)

- úhrada za stravu je stanovena ve výši 170 Kč/den (zahrnuje celodenní stravu - snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a 2 večeře pro diabetiky)

Uživateli, kterému jsou poskytovány sociální služby a kterému by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jeho příjmu částka ve výši 15 %, je nutné  doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu.

Příjmem klienta se pro účely stanovení úhrady za pobyt a stravu rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči.

Uživatel s přiznaným příspěvkem na péči hradí náklady na poskytnutou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.