Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Podmínky pro přijetí na lůžko následné péče

Podmínky pro přijetí na lůžko následné péče:

Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba minimálně 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta), a kdy pacient "vyžaduje 24 hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči".
Sociální hospitalizace (v případě nesplnění podmínek pro hospitalizace ze zdravotních důvodů), nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou pacientům poskytovány pouze po omezenou dobu. Veškeré příjmy pacientů jsou plánované a je nutné je předem domluvit s kompetentní osobou v zařízení.

Vybavení a služby, které nesouvisejí se zdravotní péčí a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění si hradí pacient sám. Za nadstandardní služby poskytované v DKS pacient hradí 250 Kč za každý započatý den.

Indikace na ošetřovatelská lůžka v LDN

Na ošetřovatelském lůžku jsou hospitalizováni pacienti s chronickým onemocněním nebo onemocněním v postakutním stádiu, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, mají stanovenou diagnozu a léčebný postup s těžištěm v odborném ošetřovatelství, potřeba odborné ošetřovatelské péče.

Indikace na lůžka následně RHB

Přijmout můžeme pacienty s chronickým onemocněním převážně hybného systému, vyžadující léčebnou rehabilitaci ke zlepšení (případně udržení) celkového zdravotního stavu, nebo u kterých ambulantní forma léčebné rehabilitace nedostačuje. Jde o stavy po traumatech, centrálních a periférních nervových lézích (CMP), alloplastikách (hlavně kolenních a kyčelních), u amputací dolních končetin. V těchto případech je hlavní snahou naučit klienta denní činnosti a základní sebeobsluhu.
Při léčebném rehabilitačním procesu je velmi nutná schopnost aktivní spolupráce.