Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Kdo se o vás bude starat?

O zdraví a pohodu klientů Domova se starají:

Personál se průběžné vzdělává, účastní se různých kurzů, seminářů a školení zaměřených tak, aby mohl dále zkvalitňovat péči o klienty v Domově.