Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Kdo se o vás bude starat?

V našem domově zajišťují péči o klienty kvalifikovaní lékaři v oboru interna, geriatrie a psychiatrie, zdravotní sestry s odbornou způsobilostí, ošetřovatelé/sanitáři a rehabilitační pracovnice.

Dále v případě potřeby sociální pracovnice. Sociální pracovnice poskytuje základní poradenství, čímž se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení (dávky a příspěvky, sociální služby - terénní, pobytové, ...).