Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Jaké služby poskytujeme?

INFORMACE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Informace o sociální službě:

Informace o poskytovateli:

Dům klidného stáří, s.r.o., Kraslická 26, Svatava je soukromé zařízení, které poskytuje pobytovou sociální službu - domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytovatel je registrován Krajským úřadem Karlovarského kraje.