Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Jaké služby poskytujeme?

Dům klidného stáří, léčebna dlouhodobě nemocných, poskytuje svým klientům lůžkovou a rehabilitační péči. Kvalifikovaný zdravotnický personál poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči, plní předepsané léčebné a diagnostické ordinace lékaře, sledují fyziologické funkce a projevy nemocných. Provádí komplexní hygienickou péči, dále diagnostické odběry a orientační vyšetření, rehabilitační výkony, zajišťují dietní systém.

O pacienty pečují lékaři se specializací v interním lékařství, kardiologii, diabetologii. Případné akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou, Lékařskou službou první pomoci a vyššími pracovišti akutní péče (především Nemocnicí v Sokolově).

Úhrada za služby

Dům klidného stáří, spol. s r.o. je soukromé zařízení, které má dle zdravotnického zákona registrovánu službu - léčena dlouhodobě nemocných. V Léčebně dlouhodobě nemocných je poskytována zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Klientům/pacientům nabízíme:

 1. dvoulůžkové pokoje
 2. lůžka jsou el. polohovatelná s antidekubitární matrací
 3. léčba prací - ergoterapie
 4. možnost zapůjčení knih
 5. možnost využití rehabilitačních pomůcek z širokého výběru, včetně perličkové vany + podpora při získávání, volbě kompenzačních a asistivních technologií, pro zlepšení kvalita života pacienta/klienta
 6. sociální poradenství - pomoc při vyřizování úředních a finančních záležitostí klienta
 7. možnost zajištění drobného nákupu pro klienty, které nenavštěvuje rodina, blízké osoby nebo nikoho nemají
 8. strava 5 x denně + druhá večeře pro diabetiky, přídavky ke stravě, šťáva - limonády, bylinkové čaje.
 9. praní, žehlení a vyspravování prádla, které je zpoplatněno částkou 150 Kč na měsíc (externí prádelna)
 10. stříhání nehtů na rukou, holení klientů zajištují pracovníci bez úhrady
 11. zajištění kadeřnice, zajištění pedikúry - hradí si klient z vlastních prostředků =) jde o externí pracovníky
 12. zajištění, zprostředkování duchovní podpory
 13. odborná spolupráce s fyzioterapeutem, denně rehabilitace pasivní a aktivní
 14. snažíme se prosazovat a používat reminiscenci, trénování paměti, psychobiografii
 15. snaha přizpůsobit pobyt klienta domácímu prostředí

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dům klidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných zpracovácá osobní údaje, vždy v soulasu s právními předpisy, a to:

 

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ jsou upravena vnitřní směrnicí Domu kklidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných. Tento dokument upravuje pravidla pro podávní, evidenci a způsob vyřizování stížností, práva a povinnosti soob, které stížnost podávají nebo vyřizují. Směrnice je k dispozici všem klientům/pacientům, rodinním příslušníkům, blízkým osobám v Domě klidného stáří, spol. s r.o., v přízemí, na nástěnce.

Při přijetí k hospitalizaci jsou klienti/pacienti, zákonní zástupci/opatrovníci i rodinní příslušníci, případně osoby oblízké informováni o možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

Dům klidného stáří, spol. s r.o. je povene veškeré stížnosti evidovat. K evidenci slouží příslušné tiskopisy/dokumenty, podle druhu stížnosti (obecné + připomínky, podněty stravě).

Stížnost musí být vyřešena písemně nejpozději do 30 dnů od jejího zaevidování. V případě anonymní stížnsoti je rovněž vypracována písemná forma vyřízení, která je zveřejněna na nástěnce, v přízemí.

Stížnost je možné podat:

 1. na adresu Dům klidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných, Kraslická 26, 357 03 Svatava
 2. vhozením do schránky, která je umístěna na stěně v přízemí, u sesterny, v tzv. "obýváčku"
 1. na adresu Dům klidného stáří, spol. s r.o., Léčebna dlouhodobě nemocných, Kraslická 26, 357 03 Svatava
 2. elektronicky na e-mail: ldnsvatava@gmail.com, ilona.valentikova@gmail.com 
 3. vhozením do schránky určené k těmto účelům, která je umístěna na stěně v přízemí u sesterny, v tzv. "obýváčku"  
 1. jednateli společnosti, paní ředitelce, sociální pracovnici, vrchní sestře, zdravotní sestře, ošetřovateli/sanitáři, kteří mají postup jak v daném případě mají postupovat