Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Jaké služby poskytujeme?

Dům klidného stáří, léčebna dlouhodobě nemocných, poskytuje svým klientům lůžkovou a rehabilitační péči. Kvalifikovaný zdravotnický personál poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči, plní předepsané léčebné a diagnostické ordinace lékaře, sledují fyziologické funkce a projevy nemocných. Provádí komplexní hygienickou péči, dále diagnostické odběry a orientační vyšetření, rehabilitační výkony, zajišťují dietní systém.

O pacienty pečují lékaři se specializací v interním lékařství, kardiologii, diabetologii. Případné akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou, Lékařskou službou první pomoci a vyššími pracovišti akutní péče (především Nemocnicí v Sokolově).

Úhrada za služby

Vzhledem k tomu, že naše zařízení poskytuje i služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pacient připlácí na náklady s nimi spojené 250,- Kč za každý započatý den. Pacient (nebo jeho rodinný zástupce) stvrzuje svým podpisem souhlas s uvedenou částkou. Částka je splatná měsíc dopředu v hotovosti s vyúčtováním v den propuštění.

1. klienti jsou uloženi na dvoulůžkových pokojích nadstandartně vybavených

2. lůžka jsou el. polohovatelná s antidekubitární matrací

3. léčba prací - erghoterapie

4. možnost zapůjčení knih

5. možnost využití rehabilitačních pomůcek z širokého výběru, perličkové koupele

6. sociální poradenství - pomoc při vyřizování úředních a finančních záležitostí klienta

7. možnost zajištění droibného nákupu pro klienty, které nenavštěvují příbuzní

8. strava, přídavky ke stravě, limonády, bylinkové čaje

9. praní, žehlení a vyspravování prádla je zpoplatněno částkou 150,- Kč měsíčně

10.zajištění veškerých hygienických potřeb pro klienta, stříhání nehtů, holení /zajištění kadeřnice, zajištění pedikůry - hradí si klient sám/

11.odborná spolupráce s fyzioterapeutem

12.snaha přizpůsobit pobyt klienta domácímu prostředí

    -denní návštěvy rodiny od 14.00 - 17.00

    - televize na každém pokoji

    - libovolné oblečení

    - osobní blahopřání zaměstnanců v den narozenin, možnost využití prostor DKS k oslavám v kruhu rodiny

    - pořádání besídek /vánoce, velikonoce, mikuláš, hudební vystoupení..../ ve spoilupráci s mateřskou školou, dětmi ze základní umělecké školy, hudební pořady Sonja a Ester../