Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Akce pro klienty

Duchovní podpora

Na základě přání a potřeb klientů do našeho domova pravidelně dochází pan farář, který provádí skupinová, ale i individuální setkání s klienty domova.

Touto cestou jsme vděčni za jeho podporu pro naše klienty. Velmi si toho ceníme.

Hudební vystoupení

Do našeho domova za klienty pravidelně dochází paní Eva - klienti jí nazývají zpívající sluníčko. Paní Eva hraje a zpívá pro potěšení našich seniorů. Všichni se k ní velmi rádi se zpěvem přidávají.

Rádi bychom paní Evě poděkovali. Vždy se všichni na její návštěvu těšíme

Návštěvy studentů základní školy v Sokolově

Do našeho domova za klienty pravidelně dochází studenti základní školy v Sokolově. Studenti si s klienty povídají na různá témata, vyměňují si své nározy - zážitky, porovnávají minulou a dnešní dobu, ... Studenti klientům předčítají, zajišťují hudební vystoupení a vždy naše seniory něčím potěší (dárečkem, něčím dobrým na zub).

Naši klienti tyto návštěvy velmi vítají, na studenty se těší. Z našeho pohledu musíme říci, že studenti naše klienty nabíjí novou, čerstvou energií a chutí do života.

Velmi si těchto návštěv a této spolupráce vážíme a ze srdce jim děkujeme.