Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Tisková zpráva z 16. 3. 2020

Vláda schválila krizové opatření s cílem ochránit zdraví klientů a zaměstnanců sociálních služeb

Vláda České republiky schválila v pondělí 16. 3. 2020 na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se BĚHEM TRVÁNÍ STAVU NOUZE ZAKAZUJÍ VYCHÁZKY KLIENTŮ vybraných typů zařízení sociálních služeb. Dochází též k uzavření některých sociálních služeb. A zjednoduší se i administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ PRO KLIENTY VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

- protože v pobytových sociálních službách se nacházejí nejvíce ohrožené skupiny obyvatel - zejména senioři a zdravotně postižení - vláda nově schválila ZÁKAZ VYCHÁZENÍ MIMO OBJEKTY či areály vybraných sociálních služeb. Toto omezení má snížit potenciální riziko dalšího přenosu nákazy koronavirem na personál či další uživatele těchto sociálních služeb.

Opatření se týká následujících zařízení: domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením.

ZÁKAZ JE PLATNÝ OD 16. 3. 2020


UZAVŘENÍ NĚKTERÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy vláda také nařizuje dočasné uzavření některých zařízení sociálních služeb. Konkrétně se to týká: týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

V těchto typech zařízení dochází k vysoké fluktuaci klientů, což extrémně zvyšuje riziko šíření nákazy. Toto opatření má proto významný preventivní charakter.

Nařízení začne platit od 18. 3. 2020

 

ADMINISTRATIVNÍ ZJEDNODUŠENÍ s cílem efektivněji zajistit nejzákladnější potřeby klientů - Vláda odstraňuje povinnost mít dle zákona o sociálních službách jasně nadefinovanou smlouvu. Po dobu trvání nouzového stavu tedy není například nutné smlouvu uzavírat písemně. Toto opatření má za cíl snížením administrativy zvýšit flexibilitu sociálních služeb a současně umožnit sociálním službám, aby se zaměřily na poskytování základních činností - např. rozvoz potravin, ubytování, osobní hygienu apod.

MPSV bude poskytovatele sociálních služeb detailně informovat skrze kraje a střešní organizace.

                                                                                                 Tiskové oddělení MPSV

  

           

Dům klidného stáří

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"

Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.