Dům klidného stáří

Hlavní nabídkaLéčebna dlouhodobě nemocnýchDomov se zvláštním režimem

Aktualizace ke 4. 12. 2020

INFORMACE OHLEDNĚ VÝJIMEK NÁVŠTĚV

dle usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020

Vážení rodinní příslušníci,

níže uvádíme instrukce k novým pravidlům návštěv. Opatření z ministerstva jsou velmi nejednoznačná a víceméně zodpovědnost přenáší na nás, jako poskytovatele pobytových sociálních služeb. Některé domovy zareagovaly tak, že zůstávají nadále uzavřeny návštěvám. Některé se rozhodly, že nebudou testovat návštěvy a návštěvy budou pouštět pouze s již provedenými testy. Je to pochopitelné, několik měsíců tvrdě dodržujeme pravidla / nařízení / opatření, abychom ochránili vaše blízké a nyní ze dne na den se uvolnila spousta omezení, a všichni netrpělivě čekáte, až budete opět moci navštívit své blízké. Rádi bychom naše klienty i zaměstnance uchránili před nákazou, proto musíme stanovit jasná pravidla.

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimky ze zákazu návštěv. Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření č.j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitelka pobytové sociální služby Dům klidného stáří, spol. s r.o. tato pravidla pro návštěvy:

Zákaz návštěv v sociálních službách dle vládního nařízení nadále trvá. Jsou však možné výjimky.

A to v případě:

  1. pokud návštěvník doloží doklad o negativním RT-PCR vyšetření nebo antigenním testu (POC), ne starším 48 hodin.
  2. pokud návštěvník přijde s potvrzením od lékaře, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid 19

Odběrová místa v Karlovarském kraji:

Odběrová místa lze najít rovněž na tomto odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Prosíme, aby se všechny návštěvy předem telefonicky ohlašovaly a rezervovaly na určitý den a čas, abychom mohli regulovat množství cizích osob v našem domově. I pro nás platí nařízení vlády a podle protiepidemického systému PES, je nutno dodržovat rozestupy 2 m a omezený počet osob ve vnitřním prostoru v jeden čas.

Rezervace návštěv bude probíhat na tel. čísle: 775 894 051 (u sociální pracovnice).  Na žádném jiném telefonním čísle, se není možno objednat!

K telefonické rezervaci návštěv máme z provozních důvodů vyhrazenu tuto dobu:

pondělí až pátek – od 9:00 do 11:00 hodin.


Návštěvní dny jsou určeny:

Pondělí – od 13:00 do 17:00

Středa – od 13:00 do 17:00

Sobota – od 13:00 do 17:00

Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden (maximálně 2 osoby), z důvodu umožnění návštěv i u ostatních klientů domova. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 13 let.

  1. Náš Domov NEPROVÁDÍ TESTY, z kapacitních důvodů
  2. Každý návštěvník si při příchodu do budovy ponechá roušku, vydesinfikuje ruce a před personálem si vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2, který je možné zakoupit v lékárnách. NUTNOST POUŽITÍ OCHRANNÉ POMŮCKY – RESPIRÁTORU, PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY! Pokud to celkový stav klienta umožní, bude i on zajištěn po dobu návštěvy ochrannou pomůckou, a to rouškou.
  3. Každému návštěvníkovi bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. Při teplotě nad 37°C není možné návštěvu umožnit.
  4. Návštěvě bude předáno Čestné prohlášení, které je potřeba vyplnit a odevzdat před započetím návštěvy pracovníkovi. Po tomto bude návštěva pracovníkem domova odvedena za klientem
  5. Návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově nic konzumovat. Klientovi může návštěva přinést balíček, ale vzhledem k opatřením není doporučeno v průběhu návštěvy konzumovat přinesené/obdržené pochutiny, potraviny.
  6. Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí personálu. Návštěvy budou probíhat na pokoji, kdy je před započetím návštěvy potřeba zajistit podmínky pro její uskutečnění  
  7. Časové omezení návštěvy – 30 minut. Důvodem je umožnění dalších návštěv u ostatních klientů. Dále je potřeba ze strany domova (pracovníkem) zajistit po každé návštěvě dezinfekci prostor, povrchů.  

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pracovníků domova. Proto děkujeme za pochopení.

Prosíme návštěvníky o maximální ohleduplnost a trpělivost, je třeba si uvědomit, že všichni zaměstnanci mají i jiné úkoly a povinnosti, kterými zabezpečují chod služby a důležitou péči o všechny naše klienty. 

V rámci nouzového stavu zatím stále platí zákaz opuštění domova klientem.

Diskutuje se o tom, zda klienti budou moci strávit Vánoční čas u svých blízkých. Pokud to schválí a bude to možné, po návratu do našeho domova budou klienti u nás otestováni. Tyto všechny informace dostáváme za pochodu. Jakmile budeme mít bližší zprávy, určitě o nich budeme informovat na našich webových i facebookových stránkách.

 

Celý kolektiv Domu klidného stáří, spol. s r.o. pevně věří ve vaše pochopení a vstřícnost. Zároveň děkujeme za vaši podporu, kterou nám stále projevujete.


Dům klidného stáří 

zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb:

- léčebnu dlouhodobě nemocných a     

- pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem"


Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007. Naše společnost poskytuje sociální služby od 1. 2. 2008, a to Domov se zvláštním režimem.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.